Colofon >

Langs Limburgse wegen is een project van de provincie Limburg.

©2012 Provincie Limburg / KF inHeritage / Bureau Interactieve Communicatie / Artdujour/ Fotopersbureau Image

CONTENT
De content op deze site valt onder auteursrecht waarvoor KF inHeritage / BICmultimedia / Artdujour/ Fotopersbureau Image de rechthebbenden zijn, danwel optreden namens de rechthebbenden.

TECHNIEK
Op de gebruikte techniek berusten de copyrights bij BICmultimedia en Google / GoogleMaps.
Disclaimer >

Deze site is een gratis service voor het publiek. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Eigenaar en ontwikkelaar dragen geen verantwoordelijkheid voor technische implicaties, die het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik.

De makers van deze website hebben getracht om alle eigenaren van de gebruikte beelden op te sporen en hem om toestemming voor het gebruik te vragen. Vaak is dat gelukt, maar niet altijd. Als u van mening bent er een beeld van u op onrechtmatige wijze wordt gebruikt, neemt u dan aub contact met ons op.